Danh mục: Javascript

JavaScript được tạo trong mười ngày bởi Brandan Eich, một nhân viên của Netscape, vào tháng 9 năm 1995. Được đặt tên đầu tiên là Mocha, tên của nó được đổi thành Mona rồi LiveScript trước khi thật sự trở thành JavaScript nổi tiếng như bây giờ. Phiên bản đầu tiên của ngôn ngữ này bị giới hạn độc quyền bởi Netscape và chỉ có các tính năng hạn chế. Nhưng nó tiếp tục phát triển theo thời gian, nhờ một phần vào cộng đồng các lập trình viên đã liên tục làm việc với nó. JavaScript chứa các thư viện tiêu chuẩn cho các object. Ví dụ: Array, Date, và Math. Các yếu tố cốt lõi của ngôn ngữ lập trình như: toán tử (operators), cấu trúc điều khiển (control structures), câu lệnh. Hiện tại, hầu như lập trình viên nào cũng biết tới javascript. Tuy nhiên, để có cái nhìn khách quan về điểm mạnh, điểm yếu của ngôn ngữ này thì không phải là dễ. Vì vây, hãy cùng tìm hiểu ngôn ngữ này qua loạt bài viết của kieblog nhé.