HttpOnly Flag và Secure Flag là gì?

HttpOnly Flag và Secure Flag là gì? – tại sao nên sử dụng chúng để bảo vệ thông tin cookies?. Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.